Darling College recently received two very special awards from the Western Cape Education Department.

Die Weskaap Onderwysdepartement het onlang twee baie spesiale toekennings aan Darling Kollege gegee.

Gr3:Top performing school in Numeracy during 2013

Gr 6: Top presteerder in Wiskunde onder skole in Weskus Distrik gedurende 2013.

Congratulations to the students and staff. Hierdie is regtig iets om op trots te wees.