Welcome to Darling College / Kollege

Darling College / Kollege – Private School – West Coast – Cape Town

 

Welcome

Darling College is an independent school on the west coast of South Africa in the tranquil and peaceful village of Darling. The homely buildings and welcoming classrooms are framed by lovely, safe playgrounds.

Our caring and creative staff offers a bilingual, balanced, relevant, interesting and stimulating educational programme in a relaxed atmosphere.

Our disciplined learners benefit from the peaceful village atmosphere which allows them to be happy and carefree; even allowing them to attend school bare feet.

We consider ourselves as being one large family and believe in the active role of parents, whose commitment and involvement is an invaluable asset to the school.

Together with a supportive and enthusiastic Governing Body we strive to make a difference in the lives of each individual attending Darling College. Positive feedback with regard to old boys’ and girls’ accomplishments confirms the high standard, and that we are indeed making a difference.

It would be a privilege to make a difference in your child’s life.

Welkom

Darling Kollege is ‘n onafhanklike skool, aan die weskus van Suid-Afrika, in die rustige en kalm dorpie, Darling. Die huislike geboue en kindervriendelike klaskamers word deur ‘n pragtige, veilige speelgrond omring.

Kreatiewe onderwysers bied ‘n tweetalige, gebalanseerde, relevante, interessante en stimulerende opvoedkundige program in ‘n ontspanne omgewing aan.

Ons gedissiplineerde leerders baat by die rustige dorpsatmosfeer. Hulle is gelukkig en sorgvry. Hulle mag selfs kaalvoet skool toe kom.

Ons is een groot familie en daarom glo ons dat die aktiewe rol wat toegewyde ouers speel van onskatbare waarde vir die skool is.

Met die ondersteuning van ‘n entoesiastiese Beheerliggaam strewe ons daarna om ‘n verskil te maak in die lewens van elke indiwidu wat Darling Kollege bywoon. Positiewe terugvoering ten opsigte van oud-skolier prestasies, bevestig die hoë standaard en dat ons wel `n verskil maak.

Dit sal ‘n voorreg wees om ‘n verskil in u kind se lewe te maak.