Darling College 2020-06-02T16:57:41+02:00

Welcome to Darling College / Kollege

Darling College / Kollege – Private School – West Coast – Cape Town

 

Welcome

Darling College is a private school on the west coast of South Africa in the tranquil and peaceful village of Darling. The homely buildings and welcoming classrooms are framed by lovely, safe playgrounds.

Our caring and creative staff offers a bilingual, balanced, relevant, interesting and stimulating educational programme in a relaxed atmosphere.

Our learners benefit from the peaceful village atmosphere which allows them to be happy and carefree; even allowing them to attend school bare feet.

We consider ourselves as being one large family and believe in the active role of parents, whose commitment and involvement is an invaluable asset to the school.

Together with a supportive and enthusiastic Governing Body we strive to make a difference in the lives of each individual attending Darling College. Positive feedback from old boys’ and girls’ accomplishments give us this.

It would be a privilege to make a difference in your child’s life.

Welkom

Darling Kollege is ‘n onafhanklike skool in die rustige en kalm dorpie, Darling. Die huislike geboue en kindervriendelike klaskamers word omring deur ‘n pragtige, veilige speelgrond.

Kreatiewe onderwysers bied ‘n gebalanseerde, relevante, interessante en stimulerende opvoedkundige program aan in ‘n ontspanne omgewing. Ons gedissiplineerde leerders baat by die rustige dorpsatmosfeer. Hulle is gelukkig en sorgvry. Hulle mag selfs kaalvoet skool toe kom.

Ons is een groot familie en daarom glo ons dat die aktiewe rol wat toegewyde ouers speel van onskatbare waarde is vir die skool.

Met die ondersteuning van ‘n entoesiastiese Beheerliggaam raad, strewe ons daarna om ‘n verskil te maak in die lewens van elke indiwidu wat Darling Kollege bywoon. Al die positiewe terugvoering wat ons van ons oud-skoliere ontvang, bevestig die hoë standaard en dat ons wel `n verskil maak.

Dit sal ‘n voorreg wees om ‘n verskil in u kind se lewe te maak.