FINANCES

Darling College finances are managed through a rigorous budgeting process and the school books are audited annually by a registered auditing company.

The school receives a small subsidy from the WCED that is calculated by the number of pupils on the roll.

Darling College is registered as an NPO.

BANK DETAILS

DARLING COLLEGE

STANDARD BANK DARLING

B/C: 050-11141

ACC NO: 083265457

Please make sure you reference all payments according to its intention (vd Merwe school fees).

FINANSIES

Darling Kollege finansies word d.m.v. ‘n streng begrotingsproses bestuur, en die skool se boeke word jaarliks deur ‘n geregistreerde ouditeursfirma geoudit.

Die skool ontvang jaarliks ‘n kleinerige subsidie vanaf die WKOD, wat bereken word volgens die aantal skoliere op die rol.

Darling Kollege is registreer as ‘n NWO.

BANKBESONDERHEDE

DARLING KOLLEGE

STANDARD BANK DARLING

B/C: 050-11141

REK NO: 083265457

Maak asseblief seker dat alle betalings vergesel word van ‘n verwysingsnommer in ooreenstemming met sy intensie.

(vd Merwe skoolgeld)