Vision / Visie

The primary school of choice.

Die primêre skool van keuse.

Mission / Missie

Darling College strives to create a safe, happy learning environment, where learners are nurtured in a country setting and stimulated to be creative, inquisitive, industrious, adaptable and accountable. The Christian ethos is our foundation; we teach and practise tolerance and respect. We motivate our learners to be self-confident in their unique talents and to make a difference in their community and the world at large.

We are affiliated with the Western Cape Education Department and ISASA (Independent Schools Association of South Africa).

Darling Kollege streef daarna om ‘n veilige, gelukkige leeromgewing te skep waar leerders in ‘n plattelandse omgewing gekoester en gestimuleer word om kreatief, weetgierig, ywerig, aanpasbaar en verantwoordelik te wees. Ons fondasie is gebou op Christelike waardes; ons onderrig en beoefen verdraagsaamheid en respek. Ons motiveer ons leerders om vertroue te hê in hulle unieke talente en ‘n verskil te maak in hulle gemeenskap en die wêreld in geheel.

Ons is met die Wes-Kaapse Onderwys Departement sowel as ISASA (Suid-Afrikaanse Raad van Onafhanklike Skole) geaffilieer.