Darling College has a dedicated and suitably qualified member of staff for each class. The school has made provision for part-time staff members to further enrich the quality of teaching. Our teachers are passionate and qualified individuals, who provide quality education to our children.

Ons het ‘n toegewyde en geskikte gekwalifiseerde personeellid vir elke klas. Die skool maak voorsiening vir tydelike personeellede om die kwaliteit van ons onderwys onderrig te verryk. Ons onderwysers is passievolle en gekwalifiseerde individue, wat kwaliteit onderrig aan ons kinders verskaf.

STAFF / PERSONEEL 2023

PRE-PRIMARY / PRE-PRIMȆR

 

GRADE R / GRAAD R

Estèe Spies

ECD (Early childhood development) Practitioner/VKO- (vroeë kinderontwikkeling) praktisyn

 Izanda van Boo

FOUNDATION PHASE

GRADE 1 / GRAAD 1

Jorunda Jordaan

(Foundation Phase Head / Grondslagfase Hoof) (Head of Culture / Hoof van Kultuur)

GRADE 2 / GRAAD 2

Lizette Fourie

.

GRADE 3 / GRAAD 3

Zandré van Wyk

(Learner Support / Leerderondersteuning)

GRADE 1-3 / GRAAD 1-3

Lucia Booys

(English Language Specialist / (Engelse Taalspesialis)

Karlea Walters

(Teachers Assistant)

INTERMEDIATE AND SENIOR PHASE / INTERMEDIÊRE EN SENIOR FASE

GRADE 4 / GRAAD 4

Miliza Kalis

(Intermediate en Senior Phase Head / Intermediȇre en Senior Fase Hoof)

GRADE 5 / GRAAD 5

Adna Visser

GRADE 6 / GRAAD 6

Marnè Walters

GRADE 4-7 / GRAAD 4-7

Esther Maritz

Mathematics / Wiskunde

GRADE 7 / GRAAD 7

Kim van Schalkwyk

GRADE 4-7 / GRAAD 4-7

Amanda Ferreira

Language Specialist / Taalspesialis

OFFICE / KANTOOR

PRINCIPAL / SKOOLHOOF

Derick Spies

FINANCE / FINANSIES

Eloise Nell

ADMINISTRATOR / ADMINISTRATEUR

Gillian Duckitt

STAFF

 

Service Staff

Faustina Shumba

Service Staff

Patience Chizmande

Groundsman

Peter Arendse

Groundsman

Clifford Cornelius