Staff / Personeel

Staff / Personeel 2022-04-11T17:03:34+02:00

Darling College has a dedicated and suitably qualified member of staff for each class. The school has made provision for part-time staff members to further enrich the quality of teaching. Our teachers are passionate and qualified individuals, who provide quality education to our children.

Ons het ‘n toegewyde en geskikte gekwalifiseerde personeellid vir elke klas. Die skool maak voorsiening vir tydelike personeellede om die kwaliteit van ons onderwys onderrig te verryk. Ons onderwysers is passievolle en gekwalifiseerde individue, wat kwaliteit onderrig aan ons kinders verskaf.

STAFF / PERSONEEL 2022

PRE-PRIMARY / PRE-PRIMȆR

 

GRADE R / GRAAD R

Estèe Spies

ASSISTANT / ASSISTENT

 Izanda van Boo

FOUNDATION PHASE

GRADE 1 / GRAAD 1

Jorunda Jordaan

(Foundation Phase Head / Grondslagfase Hoof) (Head of Culture / Hoof van Kultuur)

GRADE 2 / GRAAD 2

Anja Breedt

.

GRADE 3 / GRAAD 3

Zandré van Wyk

(Learner Support / Leerderondersteuning)

GRADE 1-3 / GRAAD 1-3

Deidre Swart

(English Language Specialist / (Engelse Taalspesialis)

INTERMEDIATE AND SENIOR PHASE / INTERMEDIÊRE EN SENIOR FASE

GRADE 4 / GRAAD 4

Marnè Walters

.

GRADE 5 / GRAAD 5

Miliza Kalis

(Intermediate en Senior Phase Head / Intermediȇre en Senior Fase Hoof)

GRADE 6/ GRAAD 6

Esther Maritz

.

GRADE 7 / GRAAD 7

Jana Maass

(Intermediate and Senior Phase Head)

GRADE 4-7 / GRAAD 4-7

Amanda Ferreira

Language Specialist / Taalspesialis

GRADE 6-7 / GRAAD 6-7

Cora van der Westhuizen

Mathematics / Wiskunde

OFFICE / KANTOOR

PRINCIPAL / SKOOLHOOF

Derick Spies

FINANCE / FINANSIES

Eloise Nell

ADMINISTRATOR / ADMINISTRATEUR

Gillian Duckitt

STAFF

 

Service Staff

Faustina Shumba

Service Staff

Albertina Kunaka

Groundsman

Peter Arendse