Our School / Ons Skool

Our School / Ons Skool 2021-05-18T08:58:12+02:00

History

In January 1998, after months of hard work by a small group of dedicated parents, Darling College opened its doors to seventeen learners and two teachers. After only one year, the number of pupils had grown by 100%. During 1999 we were registered at the Western Cape Education Department as an independent school, and we have also become a member of the Independent Schools Association of South Africa (ISASA). From humble beginnings n 1998 the school has now grown to 102.

The current buildings were occupied in 2003.

Geskiedenis

In Januarie 1998, na maande van harde werk deur ‘n klein groepie ouers, het Darling Kollege sy deure vir die eerste keer geopen. Sewentien leerders en twee leerkragte het daardie eerste dag aangemeld. Na net een jaar het die leerdertal gegroei met 100%. Gedurende 1999 is ons by die Wes-Kaapse Onderwysdepartement geregistreer as ‘n onafhanklike skool en het ons deel geword van die Suid-Afrikaanse Raad van Onafhaklike Skole (ISASA). Sedert 1998 het die skool gegroei tot 102 leerders.

Die huidige geboue was in 2003 in gebruik geneem.