History

In January 1998, after months of hard work by a small group of dedicated parents, Darling College opened its doors to seventeen learners and two teachers. After only one year, the number of pupils had grown by 100%. During 1999 we were registered at the Western Cape Education Department as an independent school, and we have also become a member of the Independent Schools Association of South Africa (ISASA). From humble beginnings in 1998 the school has now grown to 140.

The current buildings were occupied in 2003.

Geskiedenis

In Januarie 1998, na maande van harde werk deur ‘n klein groepie ouers, het Darling Kollege sy deure vir die eerste keer geopen. Sewentien leerders en twee leerkragte het daardie eerste dag aangemeld. Na net een jaar het die leerdertal met 100% gegroei. Gedurende 1999 is ons by die Wes-Kaapse Onderwysdepartement as ‘n onafhanklike skool geregistreer en het ons deel geword van die Suid-Afrikaanse Raad van Onafhanklike Skole (ISASA). Sedert 1998 het die skool tot 140 leerders gegroei.

Die huidige geboue was in 2003 in gebruik geneem.