Culture

Darling College subscribes to and encourages involvement in the arts. This programme comprises art, drama and music. Pupils participate in eisteddfods and art competitions.

We are very proud of our choir that participate in events and church activities throughout Darling.

Outdoor Education

Outdoor education is a very important part of our curriculum. There is an environmental club for the senior pupils, we regularly go on outings and an annual school camp is held during the first term.

Learners are given an opportunity here to communicate with their friends and staff on an entirely different level. The outdoors certainly is our best classroom.

Kultuur

Darling Kollege ondersteun en moedig betrokkendheid by die kunste aan. Hierdie program sluit kuns, drama en musiek in. Leerders neem aan eisteddfods en kunskompetisies deel.

Ons is baie trots op ons koor wat by geleenthede en kerkaktiwiteite in Darling deelneem.

Buitelug Opvoeding

Buitelug Opvoeding vorm ‘n belangrike deel van ons kurrikulum. Daar is ‘n omgewingsklub vir die senior leerders, ons gaan gereëld op uitstappies en ‘n skoolkamp word jaarliks gedurende die eerste kwartaal gehou.

Leerders kry hier die geleentheid om op ‘n heel ander vlak met hul maats en met die personeel te kommunikeer. Die buitelug is sekerlik ons beste klaskamer.